Досвід соборності та стратегічого планування в структурах УГКЦ у Франції, Бенілюксі та Швейцарії

З січня 2015 року по лютий 2017 року в єпархії св. Володимира Великого в Парижі відбулося

п’ять сесій єпархіального собору під головуванням владики Бориса Ґудзяка:

- 29-31 січня 2015 р., Шевтонь (Бельгія): 42 учасники (духовенство та миряни єпархії, а

також гості – доповідачі та спостерігачі);

- 21-23 вересня 2015 р., Париж: 50 учасників;

- 28-30 січня 2016 р., Шевтонь: 68 учасників;

- 15-17 вересня 2016 р., Париж: 53 учасники;

- 2-4 лютого 2017 р., Шевтонь: 71 учасник.

Під час І сесії єпархіального собору було проведено аналіз дарів і викликів нашої єпархії, а

також визначено делегатів, які взяли участь у VI сесії Патріаршого собору УГКЦ в серпні 2015

р.

З того часу сесії єпархіального собору стали втішною традицією в нашій Церкві у Франції,

Бенілюксі та Швейцарії. Ці зустрічі є нагодою для зустрічі священиків і вірних із різних

куточків цих п’яти країн, знайомства та взаємної допомоги.

Для втілення церковної Стратегії-2020 наші соборові зустрічі є ключовими. Сьогодні

специфікою єпархії св. Володимира Великого в Парижі є невеликий розмір парафій і

громад, значні відстані між ними, слабкі адміністративні структури на парафіях. У таких

умовах громади потребують конкретного супроводу та підтримки в душпастирському

плануванні. Ця підтримка – як методологічна, так і моральна – надається під час зустрічей

на рівні єпархії. Соборові зустрічі показують, наскільки важливо для наших душпастирів і

мирян є відчувати солідарність із єпископом та іншими громадами, щоб рухатися вперед.

Із чотирьох сесій єпархіального собору, проведених після серпня 2015 року, дві було

безпосередньо присвячено стратегічному плануванню. Метою цих сесій було виробити

план імплементації Стратегії-2020 “Жива парафія” в умовах нашої єпархії:

- “перекласти” зміст шести пунктів “Живої парафії” на “мову” нашого служіння в

Західній Європі;

- виробити методологію душпастирського планування на єпархіальному рівні, щоб

допомогти втілювати стратегію на парафіяльному рівні (враховуючи описану вище

специфіку наших громад).

Плодом соборових зустрічей, а також міжсоборових робочих консультацій стала “дорожня

карта” стратегічного планування, ухвалена в лютому 2017 р. Цей документ містить 12

стратегічних цілей і 100 завдань у рамках цих цілей.

Наш душпастирський план має три виміри: зміст, стиль і засоби. Кожна з цілей має всі три

перелічені виміри, але деякі з них більше наголошують на суті нашої діяльності (ЩО), інші –

на якості стосунків та стилі нашого церковного життя (ЯК), а інші покликані забезпечити

добре функціонування наших структур (ЧИМ). Відповідно, стратегічні цілі в даному

документі були згруповані за цими трьома напрямками:

ЩО?

1) Євангелізація та катехизація

2) Єпархія і парафії як школа молитви

3) Постійна релігійна формація вірних

4) Соціальна педагогіка та благодійна діяльність

ЯК?

5) Внутрішня єдність

6) Доброзичливе і відкрите ставлення

7) Роль мирян

8) Католицька та екуменічна єдність, міжрелігійний діалог

ЧИМ?

9) Кадри: духовенство та миряни

10) Пошук коштів

11) Адміністрація

12) Приміщення

Властиво, ці цілі та завдання є транспозицією шести пунктів “Живої парафії” для Франції,

Бенілюксу та Швейцарії. Можна зауважити, що кожний розділ “дорожньої карти”

стосується одного або кількох пунктів “Живої парафії”, і навпаки. У завданнях “дорожньої

карти” резолюції VI сесії Патріаршого собору було проаналізовано та враховано, наскільки

можливо, зважаючи на ступінь готовності наших громад втілювати їх у найближчі чотири

роки. Також у розробці цих завдань єпископу, клирові та вірним допомагали зовнішні

експерти (понад тридцять фахівців із літургіки, Святого Письма, канонічного права,

фандрейзинґу та інших аспектів церковного життя) та консультанти з методології

стратегічного планування, які мають досвід праці з Ukrainian Catholic Education Foundation,

УКУ та Патріаршою курією УГКЦ (пп. Ґай Камарата і Чак Нюбекер).

Реалізація стратегічних цілей і завдань запланована у двох вимірах:

- “горизонтальному” – через річні душпастирські плани конкретних парафій (термін

для формування парафіяльних планів на 2017 рік: 31 березня);

- “вертикальному” – через працю канонічних єпархіальних структур (пресвітерська

рада, трибунал, економат тощо), а також тематичних структур, які були сформовані

під час останньої сесії єпархіального собору (7 єпархіальних комісій, 2 ради, 1

апостолят і 1 медіа-центр).

У підсумку, процес стратегічного планування на єпархіальному рівні виявився довгим, але

надзвичайно цікавим і плідним. Молитовна і дружня атмосфера єпархіальних соборів,

високий професіоналізм консультантів і зовнішніх експертів, активне взаємодоповнення

духовенства та мирян із п’яти країн – усі ці фактори були надзвичайно позитивними для

“оживлення” нашої єпархії, духовного та інтелектуального зростання наших священиків і

вірних. Можна сказати, що сама вправа стратегічного планування уже наближає нас до

стратегічних цілей!

Дякуємо Богові за цю нагоду працювати спільнотно, в мирі та молитві, йдучи в паломництві

до 2020 року разом із Патріархом та нашою Церквою в цілому світі.

Пошук по сайту

Постанови Єпархіальних Соборів

Увага

Ви маєте змогу подати свої пропозиції на Патріарший Собор 2015 року на тему:

"Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом"

для цього необхідно надіслати листа за адресою: sobor2015@ukr.net

 На цьому сайті публікуються матеріали Патріарших та Єпархійних/Екзархальних соборів Української Греко-Католицької Церкви (декрети про скликання соборів, тексти доповідей, резолюції, а також соборові світлини).

JoomlaShine and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.